Ministarstvo inostranih poslova BiH poslalo je instrukciju svim DKP-ima kojom traže od zaposlenih da vrate razliku novca koja im je isplaćena zbog pogrešne primjene osnovice za obračun plata, a što je nezakonito i isključivo greška samog MIP-a.

Naime, plate zaposlenih u DKP-ima isplaćuju se po Odluci o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u DKP-ima, koju na prijedlog MIP-a Savjet ministara BiH usvaja svake godine.

Zbog kašnjenja MIP-a, ta odluka za 2020. godinu, a kojom je u velikom broju DKP-a došlo do smanjenja osnovice za obračun plata, usvojena je tek u januaru 2021. godine. S obzirom na to da Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH kaže da se utvrđena osnovica za obračun plate primjenjuje od usvajanja budžeta za tekuću godinu, a da se do usvajanja budžeta primjenjuje odluka iz prethodne godine, MIP je od avgusta 2020. godine (tada budžet stupio na snagu) pogrešno obračunavao i isplaćivao platu za veliki broj DKP-a i sada traži da se taj novac vrati u deset jednakih rata počevši od plate za mart, pišu Nezavisne novine.

“S obzirom na to da veliki broj DKP-a ima smanjenu osnovicu na dosad primjenjivanu, potrebno je do kraja marta 2021. godine dostaviti u sjedište tabele iz kojih je vidljiv kompletan obračun obustave po svim osnovama, nastao radi smanjenja osnovice, za sve zaposlene u DKP-u. Pomenutu tabelu je potrebno dostaviti u sjedište radi kontrole i praćenja dinamike realizacije obustave. DKP-i koja imaju smanjenje osnovice kompletan obračunati iznos za obustavu treba odbiti u deset jednakih rata počev od plate za mart 2021. godine”, navedeno je u Instrukciji o primjeni Odluke o usklađivanju visine osnovice za obračun plata u DKP-ima BiH u 2020. godini koja je svim DKP-ima poslana 8. marta.

Ova odluka po tumačenju mnogih je nezakonita i gotovo sigurno dovešće do velikog broja tužbi protiv države BiH sa gotovo sigurnim ishodom u korist tužitelja jer je grešku napravio isključivo MIP, koji prvo nije na vrijeme predložio odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plata u DKP-ima, a onda nakon usvojenog budžeta u julu 2020. godine nije primjenjivao novu odluku, već plate isplaćivao po odluci iz 2019. godine.

Da je ovakvo postupanje MIP-a nezakonito, indirektno su potvrdili i u Ministarstvu finansija i trezora BiH. U ovom ministarstvu nisu željeli odgovarati na konkretno postavljena pitanja, već su nas uputili na akt koji su donijeli 11. februara, odnosno odgovor MIP-u na upit o primjeni Odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenih u DKP BiH za 2020. godine.

“Imajući u vidu da je početak primjene Odluke o visini osnovice za obračun plate definisan zakonom, nije u potpunosti jasno zašto se MIP obratio ovom ministarstvu radi pojašnjenja. U konkretnom slučaju, odluka je stupila na snagu 28. janaura 2021. godine, a primjenjuje se od usvajanja budžeta za 2020. godinu. Stoga, Ministarstvo finansija i trezora ne može davati bilo kakve upute koje bi bile suprotne zakonskim odredbama, te sugerišemo da MIP postupi u skladu sa odlukom Savjeta ministara BiH i snosi odgovornost za nepravovremeno izvršavanje svojih zakonskih nadležnosti”, navedeno je odgovoru Ministarstva finansija i trezora Ministarstvu spoljnih poslova BiH.

Miroslav Vujčić, predsjednik Sindikata radnika MIP-a, kaže da još nije upoznat s tim problemom, ali da mu “onako na prvu” izgleda da je instrukcija MIP-a nezakonita.

“To je pitanje za pravnike i advokate i neko će se sigurno žaliti da li direktno svom advokatu ili sindikatu i tek onda ćemo moći nešto konkretno preduzeti. U institucijama BiH uvijek je i sve na uštrb državnih službenika i zaposlenih, a u korist imenovanih lica”, rekao je Vujčić.