Predsjedništvo BiH još nije imenovalo komisiju koja bi predložila tri kandidata za sudiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, iako Parlamentarna skupština Savjeta Evrope na plenarnom zasjedanju u junu treba da odluči ko će na toj poziciji zamijeniti Farisa Vehabovića, kojem mandat ističe krajem godine.

Ministarstvo inostranih poslova obavilo je sve procedure u predviđenim rokovima i u januaru dostavilo listu sa 13 kandidata koji su prošli na konkursu i prijedlog je proslijeđen u Predsjedništvo na razmatranje. Za ovu poziciju, između ostalih, aplicirali su Neven Anđelić, koji važi za favorita Željka Komšića, Jasminka Džumhur, koja ima podršku Šefika Džaferovića, a među kandidatima je i Monika Mijić, član Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kojoj je prije tri mjeseca obijen stan koji koristi u Sarajevu.

Iako je prvobitni plan bio da Predsjedništvo do 11. februara odluči koja tri kandidata će predložiti Savjetu Evrope, do sada se ta tačka nije našla na dnevnom redu, a kako je “Glasu Srpske” potvrđeno, sve je zapelo na političkom dogovoru, a najviše je sporan prijedlog Željka Komšića.

– Imena kandidata su dostavljena na vrijeme i očekivalo se da će se sve brzo dogovoriti, ipak je došlo do zastoja u pregovorima o nekoliko kandidata. Član Predsjedništva Željko Komšić potencira da Anđelić bude kandidat, za šta ne postoji saglasnost sva tri člana Predsjedništva – rekao je dobro upućen izvor.

Neven Anđelić je profesor međunarodnih odnosa, godinama živi u Londonu, gdje se preselio tokom rata u BiH. Predavao je istoriju i teoriju ljudskih prava na više fakulteta, ali i u “Vudro Vilson” centru iz Vašingtona, koji je u više navrata, a posljednji put krajem prošle godine, objavio da je BiH potrebna reforma po građanskom principu, a prema kojem bi bili ukinuti entiteti.

Da komisija još nije formirana, potvrdio je i generalni sekretar Predsjedništva BiH Zoran Đerić.

– Zbog epidemije virusa korona i velikog broja pitanja koja treba da razmotri Predsjedništvo, ova tačka se još nije našla na dnevnom redu. Sigurno je da će se i ovo pitanje naći na nekoj od narednih redovnih ili vanrednih sjednica – kazao je Đerić.

On je dodao da ne može precizirati kada bi komisija mogla biti formirana i ko će biti njen član.

– Ipak, vjerujem da će to biti riješeno na vrijeme i da će Predsjedništvo odabrati trojicu kandidata koje će proslijediti na razmatranje Savjetu Evrope – istakao je Đerić.

Svaka država članica imenuje po jednog sudiju na mandat od devet godina, a on ne može biti obnovljen. Procedura izbora sudije Evropskog suda za ljudska prava je veoma striktna i treba da u potpunosti odgovara uspostavljenim pravilima Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope.

Predloženi kandidati treba da budu osobe visokih moralnih kvaliteta i da ispunjavaju uslove za obavljanje visokih sudskih funkcija ili da je riječ o međunarodno priznatim pravnim ekspertima.

Savjet Evrope

Zbog nedostatka unutrašnjeg dogovora BiH je 2019. godine ostala bez predstavnika u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope i bez njih je bila godinu dana. BiH je tako bila jedina od 47 članica koja nije imala svoje predstavnike u ovom parlamentarnom tijelu, a zbog nemogućnosti dogovora kritike su bile upućene i od strane Evropske unije.