Vlada Republike Srpske zatražiće od Narodne skupštine Republike Srpske odobrenje da se u narednoj godini dugoročno zaduži sa maksimalno 951,7 miliona KM.

Podsjećamo, predloženi budžet Republike Srpske za 2024. godinu iznosi 5.735.000.000 KM.

Prema prijedlogu Odluke o dugoročnom zaduživanju, plan je da se Republika Srpska na domaćem tržištu dugoročno zaduži 141,7 miliona, a na međunarodnom tržištu 810 miliona KM.

– Usvojeni budžet veći je za 212 miliona ili za četiri odsto u odnosu na nedavno usvojeni rebalans budžeta za 2023. godinu – rekao je premijer Radovan Višković.

U skladu sa zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, precizirao je predsjednik Vlade, kratkoročni dug ne može biti viši od osam odsto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, pa prema prihodima iz rebalansa budžeta za ovu godinu, maksimalan iznos kratkoročnog duga u 2024. godini ne može biti viši od 337,85 miliona KM – piše Capital.

Vlada je utvrdila i iznos garancija koje može izdati Republika Srpska u 2024. godini. Ovom odlukom odobrava se izdavanje garancija Republike Srpske za zaduženja u 2024. godini do iznosa od 500 miliona KM, s tim da ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može biti viša od ograničenja definisanog zakonom koje iznosi 15 odsto BDP-a u toj godini – rekao je premijer.

Ministarka finansija Zora Vidović precizirala je da su u budžetu za narednu godinu planirani prihodi po osnovu poreza i doprinosa veći za deset odsto.

Vlada je danas usvojila i dopune Zakona o porezu na dohodak kojima će se se napraviti razlika između malog poljoprivrednika koji ima godišnji prihod do 50.000 KM i lica koje obavlja poljoprivrednu djelatnost u formi preduzetnika.

– Oni koji imaju manje od 12.000 KM godišnje ne bi plaćali porez, oni između 12.000 KM i 25.000 KM godišnje plaćali bi godišnji porez od 200 KM, a oni čiji je prihod od 25.000 KM i 50.000 KM plaćali bi godišnje 400 KM. Oni čak neće morati da vode poslovne knjige, već će im se poreska obaveza utvrđivati na osnovu njihove izjave o prihodima – precizirala je ministarka finansija.

O predloženom budžetu i zahtjevu za zaduživanje raspravljaće narodni poslanici na posebnoj sjednici koja je zakazana za 12. decembar.