Gradsko vijeće Grada Mostara, bez kojeg je najveći hercegovački grad funkcionirao osam godina, danas će prvi put raspravljati o brojnim problemima koji su se nagomilali bez zakonodavne vlasti u tom gradu.

Statut Grada Mostara i javna preduzeća samo su neke od vrućih tema koje godinama muče građane Mostara, a danas će se naći pred gradskim vijećnicima koje su na izborima nakon 12 godina građani izabrali 20. decembra prošle godine.

Nakon što je 35 vijećnika na prvoj redovnoj sjednici izabralo rukovodstvo zakonodavne vlasti te na vanrednoj usvojilo privremeno finansiranje za danas je najavljen početak opsežnog rada. Druga redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Mostara, najavljena je za danas u 10 sati s 12 tačaka dnevnog reda.

Prva tačka dnevnog reda je verifikacija mandata i davanje svečane zakletve, nakon čega prema poslovniku slijede vijećnička pitanja, te usvajanje zapisnika s prve redovne, a potom i vanredne sjednice.

Peta tačka dnevnog reda je Odluka o formiranju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Mostara, koju će iznijeti predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić.

Usvajanje Statuta Grada Mostara je šesta tačka dnevnog reda, o kojoj će izvijestiti SDP-ov vijećnik Arman Zalihić, a potom i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Mostara, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Mostara.

Na dnevnom redu je i usvajanje zaključka u vezi s izradom Programa rada Gradskog vijeća Grada Mostara za 2021. godinu.

Nakon toga će, prema najavi, gradonačelnik Mario Kordić iznijeti zaključak o dostavljanju Nacrta budžeta Grada Mostara za 2021. godinu. Također će iznijeti informacije o javnim preduzećima i o kapitalnim projektima u Mostaru.

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić, predsjednik Gradskog vijeća Mostara Salem Marić te dopredsjednici Gradskog vijeća Velibor Milivojević i Ivan Zelenika održali su prošlog petka u Gradskoj vijećnici prvi zajednički sastanak sa svim načelnicima gradskih odjela i šefovima službi.

Oni su tom prilikom najavili intenzivan rad uz reorganizaciju, informatizaciju i digitalizaciju, kako bi nova vlast bila što transparentnija, efikasnija i dostupnija građanima.

Poručili su kako je cilj novog Gradskog vijeća izgradnja normalnog i cjelovitog Mostara na dobrobit svih njegovih građana.

Najavili su da će Gradsko vijeće donijeti program rada te svaki mjesec održavati po dvije sjednice, jer žele nadoknaditi zaostatke koji su rezultat činjenice da Mostar nije imao zakonodavnu vlast osam godina, što je dovelo do brojnih teškoća u funkcioniranju grada u gotovo svim segmentima.