Vakcina protiv koronavirusa proizvođača Novavax je peta u Evropskoj uniji koja je dobila dozvolu za upotrebu.

Evropska agencija za lijekove (EMA) je danas konačno dala zeleno svjetlo za vakcinu koja je nazvana Nuvaxovid.
Način proizvodnje Nuvaxovida je sličan onom koji se decenijama koristi u vakcinama protiv hepatitisa B. Također, ove vakcine se ne moraju čuvati na pretjerano niskim temperaturama.

Njen proizvođač tvrdi da ova vakcina može pomoći u pridobijanju skeptika zbog toga što je pravljena na osnovu konvencionalne tehnologije.

Izvršni direktor Novavaxa Stanley C. Erck tvrdi da bi njihova vakcina mogla pomoći u prevazilaženju ključnih prepreka u globalnoj imunizaciji, uključujući i izazove distribucije i neodlučnosti.


Rezultati kliničkih ispitivanja su objavljeni još u junu i pokazali su 90,4 posto efikasnost protiv bolesti i 100 posto u prevenciji umjerenih i teških slučajeva razvoja koronavirusa kod pacijenata.

Tada je utvrđeno da je vakcina efikasna protiv svih sojeva koronavirusa, međutim naknadno se pojavio omikron, koji sada već pravi ozbiljne probleme u Velikoj Britaniji.