Nova apelacija bošnjačkih delegata u Vijeću naroda RS kojom je zatražena ocjena ustavnosti dijela Zakona o obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju koji definiše ulogu republičke Agencije za visoko obrazovanje RS pokušaj je oduzimanja i osporavanja nadležnosti Srpske da sama uređuje i vodi oblast visoko obrazovanja.

Ovo je zaključak sagovornika “Glasa Srpske” povodom nove apelacije kojom je sedam bošnjačkih delegata u Vijeću naroda zatražilo ocjenu ustavnosti deset članova Zakona o kvalitetu u visokom obrazovanju kojim se reguliše uloga i nadležnost Agencije za visoko obrazovanje RS.

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srđan Rajčević rekao je za “Glas Srpske” da je vrlo simptomatično da bošnjački poslanici u samoj zakonodavnoj proceduri prilikom donošenja Zakona nisu ulagali nikakve amandmane.

– To govori u prilog nastojanju da se uspostavi jedna praksa po kojoj se delegati za sva pitanja obraćaju Ustavnom sudu BiH, uzdajući se u provjerene metode više političkog, a manje pravnog odlučivanja. Delegatima je sporna sama uloga Agencije, koja je definisana kroz deset članova koji se žele osporiti ovim zahtjevom. To znači da se u pitanje dovodi sama nadležnost RS da se bavi osiguranjem kvaliteta na našim visokoškolskim ustanovama – ističe Rajčević.

On kaže da u prilog činjenici da je riječ o politički instruisanom zahtjevu govori i to da je osmi delegat iz reda Bošnjaka o ovoj apelaciji saznao od ministra na društvenim mrežama.

– Ukoliko bi Ustavni sud BiH stavio van snage navedene članove, jasno se iskazuje namjera protivpravnog otimanja izvornih ustavnih nadležnosti Srpske.  Politika ponovo preuzima primat nad pravom, ali i u takvim uslovima borićemo se do posljednjeg atoma snage i koristiti sva pravna sredstva koja su nam na raspolaganju u odbrani naših nacionalnih interesa – istakao je Rajčević.

Član Upravnog odbora republičke Agencije za visoko obrazovanje Nevenko Vranješ rekao je za “Glas Srpske” da nije upoznat sa sadržinom apelacije, ali da je od ranije poznato da je Bošnjacima sporna nadležnost Srpske nad visokim obrazovanjem.

– Mi imamo tu nadležnost, jer ona nikada nije u potpunosti prenijeta na nivo BiH. Mi smo pristali na taj Zakon o visokom obrazovanju, koji je zaista okviran i načelan, koji reguliše neki minimum procesa. Oni time žele da uspostave sistem koji je neodrživ, jer ne može se uspostaviti jedinstven sistem visokog obrazovanja i zbog kantona, na kraju krajeva. Oni sada koriste agenciju s nivoa BiH da degradiraju institucije entiteta, što je suštinska zamisao Bošnjaka – rekao je Vranješ.

On dodaje da je novi zakon uređen tako da bude u skladu sa evropskim obrazovnim prostorom i da se njime obezbjeđuje da diplome imaju jaču vidljivost i da je to ono što je zasmetalo Bošnjacima.

Doskorašnji zamjenik direktora Agencije za visoko obrazovanje i obezbjeđivanje kvaliteta BiH Slobodan Stanić ističe za “Glas Srpske” da i Srpska treba da pokrene postupak pred Ustavnim sudom, jer nisu na zakonit način formirane tri agencije na nivou BiH.

– Tu se, na našu sreću, desio jedan propust prilikom regulisanja tog pitanja i ja znam o čemu se radi. Srpska ima elemente da pokrene pitanje njihovog ukidanja. Pa ako ćemo se ćerati, ćeraćemo se! Ja sam apsolutno spreman da pomognem institucijama Srpske i da predstavim koje su to greške na osnovu kojih možemo da pokrenemo to pitanje i nadam se da će mi se obratiti – zaključuje Stanić.

Apelacije

Bošnjački delegati u Vijeću naroda u posljednjih godinu dana pokrenuli su više apelacija pred Ustavnim sudom BiH, a pokušavaju da ospore nadležnosti Srpske o pitanju šuma, poljoprivrede, evropskih integracija i regulisanja tehničkih propisa. Zbog takvog postupanja, predstavnici stranaka i stručnjaci u Srpskoj postavljaju pitanje opravdanosti postojanja Vijeća, te su pozvali na regulisanje nadležnosti ove institucije.