Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Nenad Nešić izjavio je danas da su srpski ministri i zamjenici ministara dogovorili da se protiv zamjenika ministra finansija i trezora Muhameda Hasanovića podnese krivična prijava jer je suprotno zakonu prebacio sredstva za nabavku civilnih helikoptera Oružanim snagama BiH.

Nešić, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović i zamjenik ministra saobraćaja i komunikacija Ognjen Јanjić dogovorili su danas da podnesu krivičnu prijavu protiv Hasanovića.

On je pojasnio da je zamjenik ministra finansija prebacio sredstva Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara za nabavku civilnih helikoptera Oružanim snagama BiH i da je došlo do kršenja Zakona o budžetu i finansiranju institucija BiH.

Nešić je podsjetio da je u Savjetu ministara postojala odluka o prebacivanju ovih sredstava, ali i da je bilo potrebno donijeti još jednu odluku kako bi se ta sredstva mogla prebaciti.

  • Postojala je ranija odluka gdje je jasno navedeno koliko će sredstava biti utrošeno u 2023. i 2024. godini, međutim da bi se mogla izvršiti nabavka i da bi se mogla prebaciti sredstva bila je potrebna još jedna odluka do koje nije došlo – rekao je Nešić.

On je naglasio da je prebacivanje sredstava Ministarstvu odbrane urađeno na nezakonit način, kao i da predstavlja presedan.

  • Smatramo da ima elemenata krivične odgovornosti i u skladu sa tim ćemo poslati krivičnu prijavu – zaključio je Nešić.

Ministarstvo finansija i trezora, bez nove odluke Savjeta ministara, doznačilo je u petak, 21. jula, 3,6 miliona KM iz tekuće budžetske rezerve Ministarstvu odbrane u Savjetu ministara za potrebe nabavke neborbenih helikoptera.