Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić razgovarao je danas sa šefom Delegacije EU i specijalnim predstavnikom EU u BiH ambasadorom Johanom Satlerom o dosadašnjoj i budućoj saradnji.


Tema ragovora bila je Mišljenje Evropske Кomisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, kao i aktivnosti koje je neophodno da Ministarstvo preduzme na ispunjavanju prioriteta iz Mišljenja koja su u njegovoj nadležnosti.

Ministar Lučić je informisao ambasadora da će Ministarstvo tokom ovog mjeseca preduzeti aktivnosti na pokretanju procedure za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava.

Ministar je istakao da je u toku formiranje interresorne radne grupe, a da Ministarstvo priprema nacrt teksta zakona koji će radnoj grupi biti ponuđen na usaglašavanje i finalnu doradu.

Takoše, ministar Lučić je istakao važnost dalje podrške EU u provođenju Regionalnog stambenog programa u BiH uz obavezu BiH da u narednom periodu obezbijedi nenovčani doprinos projektu.

Dogovoreno je i da će se u narednom periodu snažnije raditi na promociji ovog veoma važnog projekta u BiH kada je u pitanju zbrinjavanje interno raseljenih lica i izbjeglica iz BiH.

Ministar Lučić je informisao ambasadora Satlera da su u toku aktivnosti na mapiranju potreba interno raseljenih lica i socijalno ugroženih kategorija stanovništva i do kraja 2021. godine trebale bi biti završene sve aktivnosti po ovom pitanju.

Na sastanku je usaglašeno da je neophodno da BiH donese strateške dokumente u oblasti ljudskh prava i antidiskriminacije.