Svoja politička prava svi mogu da ostvare u skladu sa zakonom, da dokažu da su bili u pravu, da su pobjednici izbora, ali ne smije se desiti da na bilo koji način bude narušen mir u Republici Srpskoj i bezbjednost naših građana, rekao je za RTRS Dragan Lukač ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Sobzirom na moguća incidentna dešavanja moramo da budemo spremni i uvijek smo spremni na prvom mjestu da zaštitimo građane Srpske, njihovu imovinu, naš miran život u Srpskoj – rekao je Lukač.

Istakao je da se nada da da neće biti nekih organizovanih incidenata, koji bi kako je rekao, na neki način narušili javni red i mir.

“Policija će svakako u skladu sa svojim ovlašćenjima adekvatno da odgovori i da sankcioniše sve one koji to pokušaju da urade”, dodao je Lukač i dodao da se nada da niko ni na koji način neće pokušati ulicom ili nekom silom da preuzima vlast u Republici Srpskoj.

Smatra da to nije nikome potrebno i nada se da se to neće.

“Ali, ko god pokuša na bilo koji način silom da radi policija će adekvatno da odgovori i spriječi bilo kakav pokušaj provođenja sile od bilo čije strane na teritoriji Srpske. Naš jedini mir je cilj i bezbjednost građana, a sve ostalo treba da ide u skladu sa zakonskim procedurama”, istakao je Lukač.

Što se tiče samih izbora i izborne noći, kao i i obezbjeđenja izbornog materijala Lukač je naglasio da su sve aktivnosti koje je MUP Srpske imao u svojoj nadležnosti da obezbijedi,s obzirom da su prvi put dobili nova zaduženja, uspješno urađeno.

“Angažovano je 100 odsto naših snaga da bi na svim izbornim mjestima mogli da obezbijedimo materijal, da on ne bude na bilo koji način kompromitovan, ili da lica koja bi imala namjeru da naprave neke mahinacije to uspjeli da urade. Policija je uradila svoj zadatak na veoma korektan način i nije bilo nekih posebnih primjedbi”, naglasio je on.

Kada je riječ o primjedbama tokom izborne noći i postizbornih dešavanja Lukač navodi da policija i dalje prati situaciju na terenu.

“Imali smo na samim izborima prijave gdje smo reagovali u skladu sa ovašćenjima. Bilo je i hapšenja lica koja su pokušale da naprave neke manipulacije na izbornim mjestima. Na druge prijave i informacije koje smo dobili sa svih strana, bez obzira o kojoj se političkoj stranci radi, policija je reagovala, obaviješten je tužioc koji je naložio šta dalje da se radi. Sve što tužilaštva u skladu sa zakonom nalože da se radi, to ćemo i uraditi”, istakao je Lukač.

Naglasio je da će sva lica koja treba naknadno saslušati, jer kako je istakao, sigurno postoji veliki broj prijava po kojima će policija da postupa, biće saslušana ali za to je potrebno vrijeme.

“Izjave će biti uzeti i dostavljene tužiocima i oni će da procesuiraju sve one za koje utvrde da su pokušali ili napravili neke mahinacije u smislu da obezbijede glasove svojim strankama ili određenim pojedincima koji su se nalazili na listama”, kaže Lukač.