• Telekom Srbija će da projekat za dijasporu, koji uspješno posluje u Austriji, proširiti i na Švajcarsku i Njemačku.
  • Generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić je rekao da ta firma dobro funkcioniše i u doba pandemije na čemu se posebno zahvalio svim zapolsenim radnicima koji su uspješno odgovorili na ove izazove.

On je rekao da nisu izostali ni finansijski uspjesi, koje je kompanija postigla tokom prošle godine bez obzira na pandemiju.

“Povećana potražnja je bila usluga interneta, gdje je broj korisnika povećan u značajnoj mjeri na području tri zemlje u regionu, gdje funkcioniše Telekom Srbije, a to su, pored Srbije, BiH i Crna Gora”, kazao je Lučić, gostujući u programu BN TV.

Govoreći o planovima kompanije Telekom Srbija, Lučić je rekao da će kada je u pitanju IT industrija napraviti veliki korak značajan za cijeli region.

“U Srbiji ćemo do juna otvoriti fond za finansiranje “start up” u koji ćemo uložiti za pet godina 25 miliona evra”, kazao je Lučić, dodajući da će taj fond voditi strani menadžment i biće povezan sa velikim inostranim, prije svega sa izraelskim fondom.

“Očekuje da će u to biti uključeni i neke privatne kompanije i da će ulaganja u fond biti značajnija. Biće to fond koji će pomagati “start up” zajednicu kako bi lakše funkcionisali i mogli da svoje ideje iz IT industrije ponude i stranom tržištu”, kazao je Lučić.

Telekom je uveo i sopstvenu produkciju, a cilj je da se domaće serije i filmovi nađu i na inostranom tržištu.

“Svijet telekomunikacija se transformiše i one kompanije koje to ne učine jednostavno će nestati”, kazao je Lučić.

Naglasio je da se velike svjetske telekomunikacijske kompanije transformišu i mišljenja je da će Telekom Srbija u tome biti uspješan, jer su već, kako je rekao, preduzete značajne aktivnosti na tom polju.

On je rekao da je kompanija već stvorila preduslove za to i može našim ljudima i dijaspori da ponudi razne usluge širom svijeta.

Prema njegovim riječima, Telekom Srbije je lider u regionu u razvoju telekomunikacija, digitalne industrije i u produkciji, koju su posljednjih godina razvili.

Kada su u pitanju planovi, on je rekao da će dosta ulagati u narednom periodu u digitalne servise, tako da će ići u korak sa svijetom i sve što je najrazvijenije u svijetu biće prisutno i kod nas ovdje u regionu, gdje posluje Telekom Srbija.

“Takođe, moram da istaknem da ćemo razvijati ova dva projekta, jedan za finansiranje “start up” i projekat za dijasporu”, kazao je Lučić i naglasio da projekat za dijasporu u Austriji dobro posluje, te da će te aktivnosti Telekom proširiti i na Švajcarsku i Njemačku.

“Mi ćemo postati jedini operator za naše korisnike u dijaspori. Do kraja godine u Njemačkoj ćemo krenuti sa uslugom mobilne telefonije, fiksnim internetom i televizijom. Otvorićemo oko 30 poslovnica u Njemačkoj tako da će naši ljudi alo žele biti naši korisnici dobiti njemački broj sa tarifom, koja je popularna i u toj zemlji sa besplatnim telefoniranjem prema Srbiji, BiH i Crnoj Gori i bez rominga kada dolazi u te tri zemlje”, kazao je Lučić.

Dalje je naveo da će ti korisnici imati i fiksni internet i set TV kanala koji će biti lokalni, njemački, i sve popularne televizije iz ovog regiona, gdje je i BN TV.

On je rekao da je Telekom Srbija jedini legalni distributer najpopularnijih tv kanala s ovog područja, među kojima je RTS, BN TV,OBN, Federalna TV, RTRS, Hayat…

“Pozivam sve građane u dijaspori da ne nasjedaju na ponude ilegalnih distributera, jer je to u početku povoljno, a nakon dva tri mjeseca se gubi signal i nestaju sa vašeg ekrana”, kazao je Lučić, naglašavajući da je Telekom Srbija jedini legalni ponuđać za tv kanale u dijaspori s ovih područja.

“Mi ćemo se potruditi da se približimo tim korisnicima, otvaranjem poslovnica u Njemačkoj i Švajcarskoj i da im ponudimo iste servise koje nudimo i ovdje”, rekao je Lučić, navodeći da u Austriji Telekom Srbija već ima osam takvih poslovnica.