Političke partije u Bosni i Hercegovini na kampanju za lokalne izbore 2020. godine potrošile su 5.522.686 KM, što je skoro duplo manje u odnosu na opšte izbore koji su održani 2018. godine.https://344f3602e645ad48efc9f4277987c8a8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Najviše novca potrošio je SNSD, i to 845.000 KM, zatim slijedi SDA, koja je potrošila 805.000 KM, a odmah iza njih na trećem mjestu je PDP, koji je potrošio 407.000 KM, dok je na četvrtom mjestu Ujedinjena Srpska sa 344.000 KM.

Političke partije u BiH, kada je u pitanju kampanja, najviše je koštalo štampanje predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja u javnim glasilima, i to ukupno 1,5 miliona KM. Odmah iza toga su troškovi plakatiranja koji su iznosili 856.000 KM, a samo štampanje plakata koštalo je 735.000 KM. Štampanje, umnožavanje i slanje predizbornog materijala biračima partije je koštalo  654.000 KM. Zbog virusa korona i epidemioloških mjera ove godine na organizovanje stranačkih skupova potrošeno je tek malo više od 200.000 KM, a mnoge velike stranke kao što su PDP, SDP, US, sudeći po izvještajima nisu ni organizovale stranačke skupove.

Kada je riječ o prihodima, prema finansijskom izvještaju političkih partija koji se odnosi na period od 1. juna do 15. decembra 2020. godine, najviše je dobila SDA, i to 2,2 miliona KM, odmah iza je SNSD, koji je prihodovao 1,6 miliona KM, dok je SDP na trećem mjestu sa prihodima od 1,2 miliona KM. Kao i prethodnih godina, najviše prihoda stranke su ostvarile iz budžeta sa raznih nivoa vlasti pa je tako za nepunih šest mjeseci SDA dobila 1,4 miliona KM, SNSD milion KM, dok je HDZ dobio 983.000 KM. Ipak, među strankama koje su potrošile najviše u kampanji ima i onih koji su najviše prihodovali od fizičkih lica, kao što je Ujedinjena Srpska, koja je po tom osnovu dobila 345.000 KM od ukupno 511.000 KM prihoda. Svih 345.000 KM uplatilo je 38 fizičkih lica, a najveća pojedinačna uplata iznosila je 10.000 KM.

Ukupni prihodi političkih partija od 1. juna do 15. decembra bili su 13,3 miliona KM, s tim da su partije na dan 15. decembar iskazale obaveze od 6,1 miliona KM, od čega je najviše dugovala SDA, i to 1,3 miliona KM, a odmah iza nje je SDS koji je dugovao 681.000 KM, s tim da je SDS imao prihoda manje od 800.000 KM, a SDA skoro tri puta više.

“To apsolutno ne odražava pravo stanje kada je riječ o finansijama političkih partija, a posebno ne kada se radi o finansiranju kampanje, gdje je u rashodima recimo stavka o plaćanju posmatrača. Na to se potroši ogroman novac, a nigdje nije evidentiran. Mi smo došli do računice da se po tom osnovu ošteti budžet za više od 600.000 KM jer na to što se plaćaju posmatrači treba se platiti porez i doprinos, a to stranke ne rade”, rekao je za “Nezavisne” Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije “Pod lupom”.

Ističe da Centralna izborna komisija BiH, koja propisuje i sačinjava izgled obrazaca za finansijske izvještaje, može urediti stanje kada je riječ o finansiranju, i to da unese stavku koja se odnosi na rashode i plaćanje biračkih odbora.

Izbori                                           Troškovi kampanje (KM)

Opšti izbori 2006.                                 8.236.564,58                                       

Lokalni izbori 2008.                              8.156.606,92

Opšti izbori 2010.                                10.423.425,31 

Lokalni izbori 2012.                              6.994.309,42                    

Opšti izbori 2014.                                 8.632.256,37       

Lokalni izbori 2016.                               7.004.404,78

Opšti izbori 2018.                                  9.577.347,57

Lokalni izbori 2020.                                5.522.686,13