Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac izjavio je danas u Bosanskoj Gradišci da je u prvoj polovini jula na ovom graničnom prijelazu pregledano i u Hrvatsku pušteno 106 pošiljki voća i povrća iz BiH.

“U prvih 16-17 dana jula bilo je ukupno 106 pošiljki, što je na nivou prošle godine. Informisan sam da su dosadašnja praksa i analiza stanja utvrdili da hrvatska strana može dnevno pregledati između 14 i 18 pošiljki”, rekao je Košarac.

O problemima prilikom izvoza voća i povrća iz BiH preko graničnih prijelaza s Hrvatskom Košarac je razgovarao s glavnim državnim inspektorom Hrvatske Andrijom Mikulićem.

“S Mikulićem sam razgovarao na prijelazu Stara Gradiška, cijeneći da je veoma značajno da dođem na prijelaz, a ne da sjedim u Sarajevu i tamo dobijam informacije”, kazao je Košarac.

On je naveo da hrvatski organi cijene da će biti fleksibilni u smislu da sve ono što je prošlo princip najave taj dan i bude pregledano.

“Vjerujem da ćemo u tom kontekstu uspjeti osigurati adekvatan vanjskotrgovinski promet naših proizvoda, tranzitno kroz Hrvatsku, a najvećim dijelom upućenih na tržište Slovenije”, pojašnjava Košarac.

S duge strane, ističe on, apelovao je i zamolio Mikulića da se, ukoliko se obim prijavljenih kamiona poveća, razmotri mogućnost produženja radnog vremena na graničnim prijelazima, za šta postoji fleksibilna spremnost hrvatskih organa.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je problem što u BiH ne postoji zakon o carinskim prekršajima, a u vezi s digitalnim prijavama pošiljki, Košarac je rekao da bi jedan od adekvatnih odgovora na trenutno stanje mogao biti “mali Šengen”.

“Primjena ovog modela ubrzala bi protok robe, ljudi i usluga i u tom kontekstu treba vršiti napore. Ovdje nije riječ o nepostojanju zakona, nego se radi o načinu implementacije ugovora koji je potpisan između BiH i Hrvatske, ali i o autonomnosti odlučivanja hrvatske strane koja uređuje svoju oblast fitosanitarne zaštite na graničnim prijelazima i provodi direktive EU”, naveo je Košarac.

Košarac je ponovio da je BiH i dalje zarobljena nekim stavovima EU i da bi za privredu najbolje bilo da postoji zajedničko regionalno tržište poput “malog Šengena”, na kojem bi se moglo ostvariti ubrzanje vanjskotrgovinskog prometa u regionu.

Prije toga, kaže Košarac, treba profilisati i definisati domaće kapacitete i rezultate.

Košarac je podsjetio da je prije nekoliko dana telefonom razgovarao s Mikulićem i da je tada definisana određena vrsta kretanja, kako ne bi bilo zastoja na graničnim prelazima, ali i kako ne bi došlo do usložnjavanja poslovanja primarnih prozvođača iz BiH.

“Cijenim da smo tada dogovorili vrlo jasnu aktivnost da je veoma važno i značajno zbog propisa i standarda elektronskog načina komuniciranja, da naši primarni proizvođači najave dolazak na granični prijelaz. Veoma važno je i to da se bez te najave u zakazanom danu neće moći vršiti kontrola i zato još jednom apelujem na domaće proizvođače da adekvatno najave termin svog dolaska na granični prijelaz kako bi se pravovremeno mogla izvršiti fitosanitarna kontrola”, naglasio je Košarac.