Borenović kaže da je važeći zakon o lijekovima sasvim dovoljan okvir kojim se definiše i nabavka medicinskih sredstava, tako da nikakav prenos nadležnosti na BiH nivo ne bi ubrzao proces vakcinacije i imunizacije.

„Važna je činjenica da su srpski delegati u Domu naroda BiH poslušali naš poziv i nisu podržali prijedlog zakona o dopuni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, kojim je predviđen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na zajedničke institucije BiH kada je u pitanju nabavka sredstava za imunizaciju i činjenicu da su delegati SNSD-a imali više odgovornosti od svojih stranačkih kolega u Predstavničkom domu koji su glasali za ovakav prijedlog Adila Osmanovića“, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović. 

Borenović kaže da je važeći zakon o lijekovima sasvim dovoljan okvir kojim se definiše i nabavka medicinskih sredstava, tako da nikakav prenos nadležnosti na BiH nivo ne bi ubrzao proces vakcinacije i imunizacije. 

„To očigledno nisu htjeli da shvate SNSD-ovi poslanici Stevandić, Novaković-Bursać, Vulić, Radmanović, od kojih su neki čak i dan nakon glasanja pravdali taj postupak. Žalosno je što su se oglušili i na zvanično mišljenje ministra u Vladi Republike Srpske, Alena Šeranića, koji je jasno rekao da saglasnost za nabavku medicinskih sredstava u vrijeme pandemije treba i dalje da daju nadležne entitetske vlade. Sve su to zanemarili i brže – bolje potrčali da podrže Osmanovićev prijedlog. Zbog toga treba da snose odgovornost i ako imaju malo morala, ponude svoje mandate“, kaže Borenović. 

On dodaje da nije siguran kako bi danas delegati u Domu naroda glasali da nije bilo reakcije PDP-a i drugih opozicionih stranaka na izdajnički čin prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH: 

„Međutim, nemamo problem sa tim da istaknemo dobre postupke i u tom smislu smatram da je odgovorno što delegati SNSD-a u Domu naroda nisu postupili kao njihove stranačke kolege u Predstavničkom domu, nego su razumno reagovali, kao što smo i pozivali da učine“, zaključuje Borenović.