BiH bi sutra trebalo da ratifikuje sporazum s EU o dobijanju prve polovine od 250 miliona evra makrofinansijske pomoći za suzbijanje posljedica kovida, saznaju “Nezavisne”.

Kako nam je rečeno, Dom naroda BiH bi u četvrtak trebalo da glasa i odobri Memorandum o razumijevanju koji podrazumijeva obavezu sprovođenja reformi, kao i prihvatanje aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

To znači da će BiH konačno, nakon gotovo pola godine bezuspješnih pregovora s MMF-om o novom aranžmanu, prihvatiti aranžman koji podrazumijeva usvajanje nekoliko zakona o električnoj energiji i gasu, objedinjavanje računa fizičkih lica pri Centralnoj banci BiH i još nekoliko uslova.

Do više informacija pokušali smo doći preko Ministarstva finansija i trezora BiH, ali oni su nam samo kratko odgovorili da je u toku proces ratifikacije, te da to znači da ugovor još nije stupio na snagu.

U Kancelariji EU u BiH su pojasnili na koji način će funkcionisati mehanizam uslovljavanja date makrofinansijske podrške sa međunarodnim obavezama BiH, prevashodno prema MMF-u.

“Isplata makrofinansijske pomoći će biti izvršena u dvije tranše. Prva tranša nema uslova, a biće isplaćena nakon što BiH završi proces ratifikacije potpisanog Memoranduma o razumijevanju i Sporazuma o zajmu, koji je još u toku. Isplata druge tranše ovisi od niza uslova koje BiH treba da ispuni. Uslovi su navedeni u Memorandumu o razumijevanju i uključuju mjere politika u oblastima ekonomskog upravljanja i izgradnje institucija, stabilnosti finansijskog sektora, transparentnosti i borbi protiv korupcije, te boljeg funkcionisanja tržišta rada. Druga tranša može biti isplaćena najranije tri mjeseca nakon prve, ali najkasnije u roku od jedne godine nakon ratifikacije”, objašnjeno je “Nezavisnim” u Kancelariji Johana Zatlera, šefa Delegacije i specijalnog predstavnika EU u BiH.

U Ministarstvu finansija RS za “Nezavisne” kažu da je RS potpisala memorandum i Sporazum o zajmu za makrofinansijsku pomoć EU, ali da procedura još nije završena u Domu naroda BiH. Ističu da će, uprkos kašnjenju, RS održati stabilnost i nastaviti podršku zdravstvenom sektoru kroz alternativne načine finansiranja.

“U 2021. godini predviđena su podsticajna sredstva za povećanje plata radnika, sufinansiranje investicionih ulaganja, obezbjeđivanje povoljnih kreditnih sredstava kroz različite programe Vlade RS, uključujući Investiciono-razvojnu banku i Garantni program RS”, pojasnili su oni.

Inače, BiH je bila među zadnjim zemljama u regionu i evropskom susjedstvu kojima je EU polovinom prošle godine odobrila ukupno tri milijarde evra makrofinansijske pomoći, koje su potpisale memorandum. Prije nas, to su učinili Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Gruzija, Ukrajina i Jordan. Albanija je prije nekoliko dana povukla 90 od ukupno 180 miliona evra koliko joj je odobreno, jer je ispunila potrebne uslove.

BiH je ukupno dobila oko 330 miliona evra, od čega je oko 80 miliona u vidu grantova, a ostatak, odnosno prva tranša od navedenih 250 miliona evra, biće isplaćena u narednom periodu. Od ovih 80 miliona evra, više od sedam miliona je podijeljeno u vidu opreme za zdravstveni sektor u BiH, a nedavno su u BiH stigle i prve pošiljke vakcina iz Kovaks mehanizma. EU je raznim ustanovama u BiH do sada dostavila više desetina respiratora, rendgen aparata, EKG opreme, kao i maske, testove i drugu opremu.