Ustavni sud BiH odbacio je kao neosnovanu apelaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) i ocijenio da je 1.755.238...