U Kompenzacioni fond Republike Srpske i Fond solidarnosti za obnovu RS od početka pandemije se slilo 237,2 milion maraka, od...