Banka Srpske“ u stečaju pokušaće da prodajom založenih akcija, koje preduzeće „Kapitalni projekti“ ima u „Balkan investment fondu“, naplati barem...