Akademik prof. dr. Asim Kurjak danas je izjavio da je ipak bio mentor prof. dr. Sebiji Izetbegović pri izradi doktorske...