Kuzmanović je rekao da su tokom proteklih 29 godina donesena 124 amandmana na Ustav Republike Srpske, što znači da su...