Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH (APIK) trenutno radi bez ikakve strategije i plana, utvrdili su...