Agencija za javne nabavke BiH, institucija koja je zadužena za dosljednu primjenu Zakona o javnim nabavkama, ni lani nije uspjela...