„Izmjene izbornog zakonodavstva na kojem treba da radi Interresorna radna grupa sačinjena od članova SNSD, SDA i HDZ, a bez predstavnika ostalih parlamentarnih stranaka i Centralne izborne komisije koja je zadužena da sprovodi izbore, osuđene su na propast”, rekao je predsjednik PDP-a Branislav Borenović.


Borenović dodaje: “Ko može očekivati da se učini bilo kakav pomak kada to treba da naprave stranke kojima trenutni Izborni zakon daje širok okvir za izborne prevare i manipulacije kojim dobijaju izbore?“

Borenović kaže da je ovakva grupa sastavljena od tri vladajuće stranke koje su najodgovornije za izborne krađe presedan i farsa, budući da tu nema šireg političkog predstavljanja, nema članova CIK, niti članova organizacija iz nevladinog sektora koje se bave izborima i Izbornim zakonom:

„Međutim, šta god da urade, a prije ne urade, kakve god kozmetičke izmjene da naprave, jer od njih je nemoguće očekivati da promijene bilo šta suštinski, na narednim izborima će doživjeti potop. Protivnici režima u Republici Srpskoj će nastupiti jedinstveno, složno i bez sujeta.

Imaćemo zajedničke kandidate za inokosne pozicije o kojima se već razgovara, stvoriti širi krug djelovanja sa više organizacija, ali prije svega sa narodom.

U toj borbi su potrebni svi koji žele suštinske promjene. Takvih je neuporedivo više nego što vladajuće stranke mogu kupiti ili izmanipulisati njihovim glasovima na izborima“, zaključuje Borenović.