Republička inspekcija za hranu u junu u unutrašnjem prometu izvršila je 120 kontrola u različitim vrstama objekata, od čega su u 30 slučajeva utvrđeni propusti.

Naime, kako navode iz Republičkog inspektorata za “Nezavisne novine”, zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 30 upravnih mjera i izdato 14 prekršajnih naloga u vrijednosti od 18.300 KM.

U praksi nepravilnosti koje inspektori najčešće konstatuju odnose se na to da zaposlena lica nisu obavila redovni sanitarni pregled, nisu pohađala dodatnu edukaciju o higijeni hrane, subjekti nisu redovno vršili ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda, te provjeravali nedostatke na deklaracijama i pratećoj dokumentaciji.

Inspekcija za hranu na dnevnom nivou vrši kontrolu subjekata u poslovanju sa hranom, a to su trgovački objekti, ugostiteljski i proizvodni objekti, odnosno svi objekti u kojima se priprema, poslužuje i prometuje hrana.

“Praksa inspekcijskih organa već godinama je da se u periodu visokih dnevnih temperatura pojačaju kontrole objekata u kojima se prometuju lako kvarljive namirnice, kao što su mlijeko i mliječni proizvodi, sladoled, kolači sa kremovima i slično, kod kojih postoji veći rizik od bržeg razmnožavanja bakterija. Primarno nadzor u unutrašnjem prometu vrši inspekcija na nivou jedinica lokalne samouprave, kao mjesno nadležna na svojoj teritoriji. U Republici Srpskoj trenutno radi 60 gradskih i opštinskih inspektora za hranu, koji na godišnjem nivou izvrše više od 7.500 kontrola”, navode oni.

Kako dodaju, utvrđivanje zdravstveno neispravne hrane je mnogo rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su neredovni sanitarni pregledi zaposlenih, propusti u održavanju higijene, nepravilna manipulacija hranom i slično.

“Sama kontrola podrazumijeva provjeru svih obaveza propisanih zakonskom regulativom u različitim segmentima, kao što su higijenski uslove objekta i okoline, oprema koja se koristi za pripremu i usluživanje hrane, higijena radnih površina, ispravnost rashladnih uređaja, način čuvanja hrane, higijenski postupci zaposlenih, dokazi o zdravstvenom stanju i dodatnoj edukaciji lica koja rade s hranom, deklaracije i senzorna svojstva hrane, ispitivanje hrane putem ovlašćenih laboratorija, vođenje evidencije o analizama i drugo”, navode iz Inspektorata.

Takođe, navode, prilikom kupovine građani treba da obrate pažnju na izgled, boju, miris, konzistenciju i druga senzorna svojstva hrane.

“U slučaju da uoče neispravnu hranu ili neadekvatno čuvanje u prodajnom objektu treba odmah da obavijeste nadležnu inspekciju u svojoj opštini. Takođe, veliku pažnju građani treba da posvete pripremi i čuvanju hrane u domaćinstvu. U periodu vrućina hrana se mora čuvati na niskim temperaturama u tzv. hladnom lancu”, ističu i dodaju da s obzirom na to da republički inspektori za hranu imaju obavezu svakodnevne kontrole uvoza hrane na 14 graničnih prelaza i carinskih ispostava, kontrole u unutrašnjem prometu republička inspekcija vrši u skladu sa raspoloživim kadrovskim kapacitetima.