Centralna izborna komisija (CIK) BiH potvrdila je danas rezultate posrednih izbora o dodjeli mandata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske prema kojoj četiri mandata pripadaju SNSD-u i jedan SDS-u.

Na sjednici je konstatovano da je žalba koju je uložio PDP Sudu BiH odbijena kao neosnovana i da su se stekli uslovi za donošenje odluke o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjelu mandata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske.

Mandat za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske dodjeljuje se Sredoju Noviću, Nikoli Špiriću, Radovanu Kovačeviću i Snježani Novaković Bursać iz SNSD-a i Želimiru Neškoviću iz SDS-a, rečeno je na sjednici CIK-a.

Ova odluka potvrđena je jednoglasno i bez rasprave.